Sơn La sẵn sàng cho sự kiện Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam

Báo Sơn La