Quỳnh Nhai thu hoạch vụ dứa Queen đầu tiên

Báo Sơn La