Phù Yên quyết liệt dập dịch khu cách ly, ngăn chặn lây lan ra cộng đồng

Báo Sơn La