Người lính quân hàm xanh trên trận tuyến phòng, chống dịch COVID-19

Báo Sơn La