Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV thành công tốt đẹp

Báo Sơn La