Giữ vững an ninh trật tự phục vụ ngày hội bầu cử

Báo Sơn La