Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La

Báo Sơn La