“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” vận động tiêm vắc xin phòng Covid- 19

Báo Sơn La