Dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo Sơn La