Nâng cao nghiệp vụ xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Trong 2 ngày (16-17/6), Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho 50 cán bộ làm công tác tư pháp ở các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Các đại biểu được phổ biến, quán triệt, hướng dẫn về công tác xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; quy trình thực hiện tác rà soát văn bản QPPL và quy trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Qua đó, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp; tham mưu cho lãnh đạo các sở, ngành về công tác xây dựng, rà soát văn bản QPPL và theo dõi tình hình thi hành pháp luật được triển khai hiệu quả.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới