Huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Với vị trí trung tâm của cả tỉnh, thành phố Sơn La có vị trí chiến lược quan trọng, khu vực phòng thủ đặc biệt và bảo vệ an ninh trật tự của tỉnh. Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững, ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Đỗ Văn Trụ
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố

 

Ra mắt mô hình Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh trật tự. 

Thành phố xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đi vào thực chất, lan tỏa sâu rộng. Hằng năm, Thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo chuyển biến mới về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các tổ, bản đối với công tác an ninh, trật tự.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Thành phố được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, gắn với nhiều cuộc vận động, như: “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm”, “Tham gia quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”, “Vận động đối tượng phạm tội tự ra đầu thú”, “Vận động nhân dân phát hiện, thu nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”; lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào khác, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xóa đói giảm nghèo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Tổ chức triển khai cuộc vận động toàn dân tham gia giải quyết, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT; triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, nhân dân về tình hình an ninh, trật tự; phương thức hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình trật tự giao thông đô thị, tai nạn, cháy nổ... nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an Thành phố đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND Thành phố ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT; phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm. Từ đó, nâng cao nhận thức và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm cho quần chúng nhân dân.

Trong 7 tháng qua, Công an Thành phố đã phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của các tổ, bản được 1.632 lượt và 55 lượt xe loa tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và TNXH; phòng, chống Covid-19, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; tổ chức 190 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thu hút hơn 10.300 lượt người tham gia; phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa Thành phố xây dựng 23 tin bài, 14 phóng sự tuyên truyền về công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; đăng tải 149 bài viết trên 3 fanpage, 1 kênh Youtube thu hút gần 1,2 triệu lượt người xem, 226.731 lượt người tương tác theo chiều hướng tích cực; tổ chức 186 cuộc phát phiếu phát giác tội phạm và tệ nạn ma túy với 61.697 người tham gia, kết quả có 164 phiếu có thông tin. Tổ chức phát 178.903 phiếu phát giác tội phạm và tệ nạn ma túy; vận động nhân dân giao nộp 71 khẩu súng tự chế các loại. Giáo dục tại xã, phường 57 đối tượng; đưa đi trường giáo dưỡng 1 đối tượng; đưa đi cai nghiện bắt buộc 54 đối tượng; quản lý 121 người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng, 51 đối tượng có án phạt tù hưởng án treo... 

Ra mắt mô hình điểm Chợ Chiềng an - Chợ kiểu mẫu đảm bảo an toàn PCCC và CNCH. 

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, nhất là cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn Thành phố đã cung cấp cho các cơ quan chức năng hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc kịp thời ngay từ cơ sở, tạo nên phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vững mạnh. Cùng với đó, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tham gia xây dựng duy trì nâng cao hiệu quả của mô hình đảm bảo ANTT với 65 tổ ANND, 80 tổ bảo vệ dân phố, 145 tổ hòa giải, 147 đội PCCC dân phòng, 1.312 nhóm liên gia tự quản. Đồng thời, chỉ đạo nghiên cứu, triển khai xây dựng mô hình mới, như: “Zalo, camera an ninh” tại phường Chiềng Lề tại 13 tổ, bản với 30 tài khoản và 2.125 người tham gia, kết quả đã trích xuất camera an ninh hỗ trợ điều tra 1 vụ cố ý gây thương tích và mô hình hiện đã được nhân rộng đến các xã, phường còn lại; mô hình “Chợ kiểu mẫu an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ” tại chợ Chiềng An; mô hình “Tổ công nhân vì môi trường xanh, tự quản về ANTT” tại Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị... Các mô hình đảm bảo ANTT đã góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Hằng năm, vào dịp 19/8, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn Thành phố đã chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều hoạt động phong phú như gặp mặt, tôn vinh các điển hình tiên tiến, xuất sắc; trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ; tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến của nhân dân; tổ chức tọa đàm, thi nghiệp vụ bảo vệ dân phố giỏi; phân loại, công nhận khu dân cư an toàn về ANTT; khen thưởng, biểu dương các điển hình tiên tiến trong các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ANTT... Kết quả, cán bộ và nhân dân Thành phố đã đạt nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành khen thưởng.

Hưởng ứng Kỷ niệm 17 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (19/8/2005-19/8/2022), UBND Thành phố tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm; vận động quần chúng nhân dân quản lý, giáo dục, động viên người thân trong gia đình; thực hiện tốt phong trào “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” trong từng gia đình gắn với xây dựng “gia đình văn hóa”. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thi đua xây dựng khu dân cư, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; xây dựng gia đình, bản hoà thuận, lành mạnh, không để xảy tội phạm, không có ma túy, trật tự xã hội, góp phần làm cho “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát huy được ý nghĩa; đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong phòng, chống tội phạm của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Kết quả từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Thành phố đã khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của ngành, đề cao vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền và của hệ thống chính trị ở Thành phố, trong đó lực lượng công an đóng vai trò tham mưu nòng cốt, góp phần giữ vững ổn định ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xây dựng Thành phố trở thành đô thị loại I và phát triển xanh, nhanh, bền vững.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới