Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Huyền Trăng

Ngày 11/7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Trưởng ban Chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Sơn La có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh, huyện, thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại điểm cầu Sơn La.

Thực hiện Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, từ ngày 1 đến 25/4/2019, cả nước đã triển khai thu thập thông tin về điều tra dân số và nhà ở. Đến nay, công tác xử lý và làm sạch số liệu đã hoàn thành. Theo đó, tổng dân số Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 là 96.208.984 người. Kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Mật độ dân số cả nước là 290 người/km², tăng 31 người/km² so với năm 2009. Phân bố dân cư giữa các vùng kinh tế có sự khác biệt đáng kể; tỷ trọng dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện không đi học giảm từ 16,4% năm 2009 xuống còn 8,3% năm 2019. Tính đến 0 giờ ngày 1/4/2019 cả nước có 28.870.079 hộ dân, tăng 4,4 triệu hộ cùng thời điểm năm 2009, bình quân mỗi hộ dân cư có 3,5 người, thấp hơn 0,3 người/hộ so với năm 2009; giảm từ 4,7 hộ/10.000 hộ không có nhà ở năm 2009 còn 1,8 hộ/10.000 hộ năm 2019; diện tích nhà ở bình quân năm 2019 là 23,5m²/người, cao hơn 6,8m²/người so với năm 2009... Riêng đối với tỉnh Sơn La, theo kết quả sơ bộ, tỉnh hiện có tổng số dân là 1.248.415 người; diện tích nhà ở bình quân là 17,8m²/người; mật độ dân số 88 người/km².

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ đã ghi nhận và đánh giá cao quá trình thực hiện của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổng hợp số liệu và báo cáo kết quả chính thức; giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức hội nghị công bố kết quả vào tháng 12/2019. Tổng Cục thống kê hướng dẫn cấp tỉnh tổng hợp, lập báo cáo kết quả điều tra dân số và nhà ở của từng địa phương, hoàn thành công bố kết quả chậm nhất là quý I năm 2020; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đảm bảo an toàn nguồn thông tin dữ liệu điều tra dân số và nhà ở. Ban Chỉ đạo các cấp tổng kết, đánh giá và đề xuất, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019...

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới