Diễn văn Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông,  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Kính thưa đồng chí Sẻng Phết - Hùng Bun Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân khu 2, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng và lãnh đạo các tỉnh nước CHDCND Lào;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Sơn La

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể đồng chí, đồng bào!

Hôm nay, trong không khí phấn khởi và tự hào trước những thành tựu, bước phát triển vững chắc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Được sự nhất trí của Chính phủ, hôm nay Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Đây là dịp để chúng ta tri ân, ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản và cống hiến của các thế hệ cha anh người Việt Nam và Lào; góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, khích lệ, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước tiếp tục vun đắp truyền thống cách mạng, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng chiến lược liên minh chiến đấu và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân hai nước; là dịp để chúng ta tự hào và trân trọng hơn về những công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo hai nước Việt Nam - Lào, Sơn La và các tỉnh Bạn Lào đã không ngừng vun đắp mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử, hiện tại và kỳ vọng tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn trong những năm tiếp theo.

Thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, tôi nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khoẻ đồng chí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng, Phó Bí thư, Trưởng Đoàn đại biểu cấp cao các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang, Bò Kẹo, U Đôm Xay, Xiêng Khoảng, Xay Nhạ Bu Ly, Xay Xổm Bun - nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Sơn La; các vị đại biểu khách quý; đại diện các lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh Sơn La và nhân dân các dân tộc, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La đã về dự Lễ Kỷ niệm trọng thể này.

Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể đồng bào!

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung dòng nước Mê Công, cùng tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ; với vị trí địa lý và chặng đường lịch sử dựng nước và giữ nước của mỗi dân tộc. Cách đây hơn 9 thập kỷ, cùng chia sẻ khát vọng cháy bỏng thoát khỏi ách đô hộ của chế độ thực dân, giành độc lập dân tộc, các nhà cách mạng tiền bối của hai nước đã cùng nhau thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào ngày nay; đặc biệt khi Chủ nghĩa Mác - Lênin được Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền bá vào các nước Đông Dương và vận dụng sáng tạo để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào đã diễn ra ngày càng rộng khắp và gắn bó, đã tạo nên sức mạnh to lớn, giúp cả hai dân tộc giành được chính quyền cách mạng vào năm 1945.

Ngay sau khi giành được độc lập, tháng 9/1945, thực dân Pháp quay lại xâm lược Đông Dương lần thứ hai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, nhân dân hai nước Việt Nam và Lào tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc. Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã vinh dự được đón, bí mật nuôi giấu, bảo vệ đồng chí Cay Xỏn Phôm Vi Hản và Ban Xung phong Lào Bắc trong thời gian đứng chân ở địa bàn Bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La để tiến vào hoạt động gây dựng cơ sở cách mạng, xây dựng lực lượng, căn cứ kháng chiến ở các địa bàn của tỉnh Hủa Phăn và các tỉnh Bắc Lào, đánh dấu thời kỳ phát triển mới, góp phần quan trọng để cách mạng Lào đi đến thắng lợi sau này.

Với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào kháng chiến trên các chiến trường, Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào đã phối hợp chặt chẽ, quyết định mở các chiến dịch quân sự trên khắp các chiến trường Việt Nam, Lào và liên tiếp giành thắng lợi, đỉnh cao là thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ vào ngày 7/5/1954, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, lập lại hoà bình ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Chiến thắng vĩ đại đó đã minh chứng tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào là yếu tố chiến lược của cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào, là mối quan hệ có tính tất yếu, tự nguyện, bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia.

Tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào tiếp tục phát huy ở tầm cao mới trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ và giành thắng lợi trọn vẹn vào ngày 30/4/1975 ở Việt Nam, ngày 2/12/1975 ở Lào. Đất nước thống nhất, hai nước Việt Nam và Lào bước vào giai đoạn cách mạng mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước yêu cầu khách quan của cách mạng hai nước, ngày 5/9/1962, Việt Nam - Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao; ngày 18/7/1977, chính phủ Việt Nam và Lào đã ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Đây là văn kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, là biểu tượng sinh động của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể đồng bào!

Nhìn lại chặng đường hợp tác Việt Nam - Lào, chúng ta vô cùng phấn khởi và tự hào về những kết quả to lớn mà nhân dân mỗi nước đã giành được bằng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản dày công xây dựng và vun đắp bằng cả máu, nước mắt và tình cảm thiêng liêng của biết bao thế hệ người con anh hùng của hai dân tộc Việt Nam - Lào.  

Đối với tỉnh Sơn La, là một tỉnh có trên 274 km đường biên giới, với 125 cột mốc quốc giới, 2 cửa khẩu Quốc gia, 2 cửa khẩu phụ, tiếp giáp với hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng, nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào; trong đó có 6 huyện biên giới với 17 xã, 286 bản ở khu vực biên giới, 73 bản giáp biên và 10 đồn biên phòng. Với nhiều nét tương đồng về tự nhiên và xã hội, trong những năm qua tỉnh Sơn La đã có quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với 09 tỉnh Bạn Lào gồm: Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Bò Kẹo, U Đôm Xay, Luông Nậm Thà, Phông Xa Lỳ, Xay Nhạ Bu Ly, Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun; đặc biệt tỉnh Sơn La rất vinh dự và tự hào là nơi có Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu ghi dấu sự kiện hoạt động cách mạng và xây dựng cơ sở cách mạng của Ban xung phong Lào - Bắc và đồng chí Cay-xỏn Phôm-Vi-Hản.

Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, tỉnh Sơn La đã tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp; luôn duy trì tốt việc trao đổi giữa các đoàn đại biểu cấp cao, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố của tỉnh sang thăm hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm; tỉnh Sơn La đã thực hiện hỗ trợ đầu tư cho 9 tỉnh Bạn Lào để xây dựng một số công trình kết cấu hạ tầng, chủ yếu là các công trình về y tế, văn hóa, giáo dục, sửa chữa, xây dựng mới trụ sở làm việc. Triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại một số tỉnh...; hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch Covid-19 nói riêng; hỗ trợ đào tạo cho hàng nghìn lưu học sinh Lào và bồi dưỡng Tiếng Việt cho cán bộ các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang của các tỉnh của Lào tại Sơn La; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, tỉnh Sơn La và tỉnh Luông Pha Băng đã phối hợp tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa - Du lịch năm 2022 với chủ đề "Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Băng". Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, lực lượng công an, bộ đội hai bên luôn thực hiện tốt công tác phối hợp và trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy qua biên giới. Những kết quả ấy đã góp phần tô thắm, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, coi đó như là nhân tố rất quan trọng để tỉnh Sơn La và các tỉnh Bạn Lào giữ vững ổn định và ngày càng phát triển.

Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể đồng bào!

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế của tỉnh luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hoá; các ngành, các vùng, các thành phần kinh tế phát triển tương đối toàn diện; các nguồn lực để đầu tư phát triển được khai thác và phát huy ngày càng có hiệu quả, tạo ra được nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng, mở ra thế và lực mới cho sự phát triển; văn hoá - xã hội tiến bộ trên nhiều mặt, nhất là công tác xoá đói giảm nghèo, phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể; quốc phòng, an ninh được tăng cường, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc và sức mạnh nội sinh được khơi dậy; hệ thống chính trị và tổ chức đảng được xây dựng ngày càng vững mạnh; quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Sơn La với 9 tỉnh Bạn Lào được tăng cường và phát triển tốt đẹp. Chủ trương, định hướng của tỉnh trong những năm tiếp theo được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định là "Xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững", trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc để góp phần thực hiện thành công mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi của tỉnh Sơn La trong thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay, bên cạnh những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh còn gắn liền với tình đoàn kết đặc biệt, sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân các tỉnh Bạn Lào.

Trân trọng giữ gìn và phát huy sức mạnh của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La luôn luôn coi trọng và giành ưu tiên cao trong việc phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh Bạn Lào theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” và câu nói thắm tình đoàn kết của Hoàng thân Xuphanuvông: "Tình hữu nghị Việt - Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất".

Thấm nhuần tư tưởng và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản, với nỗ lực chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, của tỉnh Sơn La và 09 tỉnh Bạn Lào, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, trong tình hình mới sẽ mãi mãi đơm hoa kết trái vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La cùng 09 tỉnh Bạn Lào quyết tâm giữ gìn và phát huy mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào - Tài sản vô giá của hai dân tộc chúng ta cho muôn đời sau, như lời Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản từng nói “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị và hân hoan kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào; hôm nay, Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào vinh dự được đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh người Việt Nam và Lào đã chiến đấu, hy sinh vì hòa bình và sự tiến bộ của nhân dân hai nước; khẳng định quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền trên con đường phát triển.

Kính chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt - Lào, Lào nói chung và tỉnh Sơn La với 9 tỉnh Bạn Lào nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý Lào và Việt Nam và toàn thể bà con nhân dân, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và đồng bào!

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới