Bưu điện tỉnh: Tập huấn hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPOST – eOffice

Ngày 24/12, Bưu điện tỉnh phối hợp với VNPT Sơn La tổ chức tập huấn triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPOST - eOffice cho gần 50 trưởng, phó trưởng phòng, chuyên viên các phòng, văn thư thuộc Bưu điện tỉnh và bưu điện các huyện, thành phố.

Bưu điện tỉnh tập huấn triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPOST - eOffice.

Các học viên đã được nghiên cứu về hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành liên thông các cấp (VNPT - eOffice); chức năng, ưu điểm hệ thống quản lý phần mềm văn bản và điều hành liên thông các cấp (VNPT - eOffice), chữ ký số, kỹ năng quản lý văn bản, công việc, lịch đơn vị, thư mời... Đây là hệ thống phần mềm không đòi hỏi phải trang bị hệ thống máy chủ và hệ thống các thiết bị bảo mật liên quan khác, nhằm nâng cao trình độ quản lý, theo dõi và rút ngắn thời gian xử lý văn bản. Đồng thời, tạo môi trường làm việc liên thông, nhanh chóng giữa Tổng Công ty, Bưu điện tỉnh và bưu điện các huyện, thành phố...

Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới