56 quần chúng ưu tú hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Ngày 19/8, Trung tâm Chính trị huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II năm 2022. Tham gia lớp bồi dưỡng, 56 quần chúng ưu tú đến từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II năm 2022 tại huyện Quỳnh Nhai.

Trong 4 ngày học tập (16 – 19/8), các học viên đã được nghiên cứu, học tập các chuyên đề, như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, các học viên còn được thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương. Lớp bồi dưỡng giúp các quần chúng ưu tú tiếp tục phấn đấu rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống; gắn lý luận với thực tiễn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đức Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới