Quan tâm đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao

Những năm qua, huyện Bắc Yên huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Hoạt động thể thao tại trung tâm văn hóa - thể thao huyện Bắc Yên.

Ông Bùi Ngọc Thắng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bắc Yên, cho biết: Phòng đã tham mưu UBND huyện xây dựng, ban hành các quyết định, kế hoạch liên quan đến công tác quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện và ban hành hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao. Đồng thời, triển khai thực hiện việc xây dựng, quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Trong 10 năm qua, huyện Bắc Yên đã đầu tư trên 51 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước và đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Hiện nay, toàn huyện có 1 trung tâm văn hóa - thể thao huyện, 10 sân bóng đá, 1 sân tập luyện các môn điền kinh, 11 nhà thi đấu, 1 bể bơi, trên 100 sân bóng chuyền, cầu lông. Đến nay16 xã, thị trấn có nhà văn hóa, sân thể thao; 99 bản có nhà văn hóa đạt 100%.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từng bước đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, nhu cầu hưởng thụ văn hóa nhân dân, tăng cường đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

Cách trung tâm xã Pắc Ngà 5 km, bản Nà Sài có 101 hộ đều là đồng bào dân tộc Thái. Năm 2022, được sự hỗ trợ của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, bản đã đầu tư nâng cấp nhà văn hóa bản rộng gần 200 m2, đổ bê tông tuyến đường liên bản dài 165 m, rộng 5 m, với tổng kinh phí hai công trình hơn 450 triệu đồng, trong đó, nhân dân đóng góp tiền, ngày công, vật liệu trên 300 triệu đồng.

Khánh thành tuyến đường bê tông và nâng cấp Nhà văn hóa bản Nà Sài, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên. 

Anh Lường Văn Thiêm, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Nà Sài, cho biết: Được tuyên truyền, nhân dân nhận thức vai trò chủ thể của mình trong quá trình xây dựng và thụ hưởng thành quả các công trình. Vì vậy, nhân dân tự giác, tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất, tài sản trên đất... Khi nhà văn hóa bản được nâng cấp, người dân trong bản có địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở, tạo điều kiện để người dân nâng cao mức hưởng thụ, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, huyện Bắc Yên tiếp tục bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách và huy động xã hội hóa đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các tổ, nhóm văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, sinh hoạt cộng đồng; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các bản, tiểu khu, các đoàn thể, CLB, tạo sự mới mẻ hấp dẫn, thu hút đông đảo mọi người cùng tham gia; nêu cao vai trò, trách nhiệm đội ngũ cán bộ quản lý trong tổ chức, duy trì các hoạt động ở các thiết chế văn hóa, thể thao, từ huyện đến cơ sở.

Bài, ảnh: Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới