Cuốn sách góp phần làm rõ bản sắc, hoạch định đường hướng xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sự lãnh đạo của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức biên tập, xuất bản nhiều ấn phẩm quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các cuốn sách thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của người đứng đầu Đảng ta về đường lối xây dựng và phát triển đất nước nói chung, cũng như trên các lĩnh vực đối với các ngành, các cấp nói riêng. Gần đây nhất là cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức biên tập, xuất bản.

1. Cuốn sách gồm những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam-vấn đề mang tính trọng tâm, đột phá chiến lược, là nền tảng tinh thần, động lực và nguồn lực nội sinh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Cuốn sách được hoàn thành và ra mắt bạn đọc vào dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 / 21-6-2024); đồng thời là năm có ý nghĩa quan trọng để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cuốn sách góp phần làm rõ bản sắc, hoạch định đường hướng xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam
Các đại biểu tham dự lễ ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 21-6-2024. Ảnh: NAM NGUYỄN 

Việc tổ chức biên tập, xuất bản cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư là một nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm lớn lao, đồng thời là niềm vinh dự của các cơ quan được giao nhiệm vụ, trong đó có Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Mỗi cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư đều đặt yêu cầu rất cao về tính chính xác, tính khoa học, tính chính trị. Song, văn hóa là lĩnh vực có nội hàm rất phong phú, đa dạng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, do vậy, nội dung cuốn sách có những đặc thù, hình thức chuyển tải cũng phải thể hiện được đặc trưng của văn hóa.

Các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư được tuyển chọn trong cuốn sách thể hiện sự am hiểu sâu sắc, tư duy chiến lược, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư về bản chất và các đặc trưng của văn hóa. Cùng với những vấn đề bao quát, các lĩnh vực, các khía cạnh cụ thể của văn hóa cũng được đồng chí quan tâm, chỉ đạo với những định hướng, giải pháp thiết thực, góp phần thể hiện diện mạo vô cùng đa dạng, phong phú, đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam.

Trong bối cảnh hiện nay, văn hóa được coi là “sức mạnh mềm”, có vai trò quyết định sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia; không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn gắn kết xã hội, bảo đảm sự phát triển bình đẳng, nhân văn, có bản sắc và bền vững. Trong dòng chảy của văn hóa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là sau gần 40 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn thống nhất quan điểm “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội”. Đặc biệt từ sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiệm vụ phát triển nền văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh cho quá trình phát triển đất nước càng được chú trọng hơn nữa.

2. Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa, trong đó bài viết sớm nhất là năm 1968, qua đó đã hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Các bài viết, bài nói, thư, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư rất phong phú, trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, đạo đức, lối sống, văn hóa yêu nước, giáo dục-đào tạo, báo chí-xuất bản... trong nhiều giai đoạn, với các nhiệm vụ, cương vị khác nhau. Với khối lượng tư liệu lớn, được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết từ khi là cán bộ của Tạp chí Cộng sản đến cương vị là người đứng đầu Đảng ta, được lưu trữ ở nhiều cơ quan, đơn vị, do vậy, Nhà xuất bản đã tiến hành công việc rất khẩn trương, nghiêm túc, cẩn trọng; sưu tầm tư liệu, bài viết từ rất nhiều nguồn khác nhau; tham khảo và xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi nội dung.

Việc sưu tầm, tuyển chọn tư liệu, xây dựng đề cương, sắp xếp các bài viết được tiến hành song song với công tác biên tập để bảo đảm tiến độ xuất bản sách. Bản thảo được biên tập kỹ lưỡng, qua nhiều lần thẩm định, trình xin ý kiến Văn phòng Tổng Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư về nội dung cuốn sách.

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” cũng tuyển chọn hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của đồng chí Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa, hội nghị văn hóa; các chuyến đi thăm, làm việc với các địa phương; các cuộc làm việc với những cơ quan, đơn vị trong ngành văn hóa; các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa trên mọi miền Tổ quốc. Các bức ảnh đều cho thấy, bên cạnh tầm văn hóa, tư duy văn hóa, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là con người văn hóa, đồng thời là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa của Đảng.

Để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo nhân dân trong và ngoài nước, cùng với việc xuất bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ bạn đọc trên trang web: sachquocgia.vn. Đồng thời, ngay sau lễ ra mắt cuốn sách, Nhà xuất bản sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan biên dịch nội dung cuốn sách ra nhiều ngoại ngữ để phát hành ra nước ngoài, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới.

Theo QĐND
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 19/7/2024

  Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 19/7/2024

  Bản tin thời tiết -
  Theo thông tin dự báo từ Đài Khí tượng Thuỷ văn Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực giữa Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động yếu dần kết hợp với rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới; áp và độ ẩm ít thay đổi. Thời tiết: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trưa chiều giảm mây hửng nắng.
 • 'Đại hội thi đua Quyết thắng Bộ đội Biên phòng Sơn La giai đoạn 2019 - 2024

  Đại hội thi đua Quyết thắng Bộ đội Biên phòng Sơn La giai đoạn 2019 - 2024

  Thời sự - Chính trị -
  Ngày 18/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Dự Đại hội, có Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 86 cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 • 'Thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế tập thể

  Thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế tập thể

  Kinh tế -
  Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La khóa VI đã tổ chức Hội nghị sơ kết phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể chủ trì Hội nghị.
 • '"Vượt nắng, thắng mưa" chung sức xây dựng nông thôn mới

  "Vượt nắng, thắng mưa" chung sức xây dựng nông thôn mới

  Xã hội -
  Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, sáng sớm hôm nay 18/7, không quản trời đổ mưa, những cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố nhiệt tình cùng cán bộ, nhân dân xã Chiềng Đen ra quân giúp bản Nam Niệu phát dọn, tu sửa khắc phục sạt lở tuyến đường vào bản; kết hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động nghĩa tình.
 • 'Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc với tỉnh Sơn La

  Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc với tỉnh Sơn La

  Xã hội -
  Ngày 18/7, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do đồng chí Nguyễn Duy Bính, Phó trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Sơn La về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo và nắm tình hình một số vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp. Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.