Ứng phó với BĐKH – Sơn La biến nguy cơ, thách thức thành cơ hội

Ở Sơn La, những tác động cực đoan của khí hậu, như: Lũ quét, sạt lở đất, cháy rừng, hạn hán, sương muối… không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế, vật chất, cơ sở hạ tầng, thậm chí còn thiệt hại về người. Ứng phó BĐKH, tỉnh Sơn La đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp biến nguy cơ, thách thức thành cơ hội hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Báo Sơn La