Nơi giáo dục truyền thống yêu nước

Cách đây vừa tròn 70 năm, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Đồn Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu là nơi diễn ra trận chiến đấu cam go, quyết liệt, góp phần giải phóng huyện Mộc Châu, đồng thời mở thông con đường huyết mạch tiến lên giải phóng Tây Bắc. Ngày nay, Di tích lịch sử Đồi Mộc Lỵ trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Báo Sơn La