Mộc Châu không để tình trạng lạm thu tiền đầu năm học mới

Thời điểm này, các trường học trên địa bàn huyện Mộc Châu đã hoàn thành những tuần học đầu tiên. Năm nay, câu chuyện lạm thu không còn nóng, không còn khiến phụ huynh băn khoăn, than phiền. 

Báo Sơn La