Liên hoan nghệ thuật “Thiếu nhi Sơn La - Làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

Tối ngày 26/5, tại Quảng trường Tây Bắc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Chương trình Liên hoan nghệ thuật “Thiếu nhi Sơn La - Làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

Báo Sơn La