Giữ “hồn” tính tẩu bên sông Đà

Từ bao đời nay, cây đàn tính tẩu luôn gắn bó với đồng bào dân tộc Thái trắng ở Quỳnh Nhai. Tiếng đàn tính thánh thót, ngân vang, chứa đựng bao tâm tình, cảm xúc của người cầm đàn, thay cho lời muốn nói từ trong tâm hồn của biết bao thế hệ sinh ra và lớn lên bên dòng sông Đà.

Báo Sơn La