Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nấu ăn bán trú trong trường học

Năm học mới 2023-2024, toàn tỉnh có 432 trường học tổ chức nấu ăn bán trú, với trên 126.000 học sinh. Các trường thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mang đến cho học sinh những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, giúp các em nâng cao thể chất, yên tâm học tập.

Báo Sơn La