Chợ phiên trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình

Nằm trải dài dọc hai bên bờ sông Đà, ngay từ những ngày đầu dân cư sinh sống tại đây, những chợ phiên trên sông đã hình thành và là nơi giao lưu, trao đổi hàng hóa, giao thoa nét văn hóa giữa các dân tộc.

Báo Sơn La