Vinh quang nghề dạy học

SL - Ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ đã ban hành Quyết định số 167-HĐBT lấy ngày 20/11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong suốt quá trình phát triển của dân tộc, đất nước, thế hệ các thầy, cô giáo cả nước nói chung, Sơn La nói riêng luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”, góp phần không nhỏ thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nền giáo dục cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Trải qua chặng đường lịch sử đầy gian khó và đáng tự hào, từ trong chiến tranh đến hòa bình, hàng nghìn giáo viên nỗ lực ngày đêm miệt mài bên trang giáo án, kiên trì bám lớp, bám trường "không quản bom rơi, không rời bục giảng"; biết bao tấm gương thầy giáo, cô giáo vượt đèo, lội suối đến từng bản làng vùng sâu, vùng xa, vận động học sinh đến lớp; nhiều thầy, cô giáo đã hy sinh cả thanh xuân và hạnh phúc, hàng chục năm làm giáo viên cắm bản, gieo chữ cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. quyết tâm “không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau” “Tất cả vì học sinh Sơn La thân yêu”. Nghĩa cử đó thật đáng trân trọng và tự hào.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các chủ trương, cơ chế chính sách phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo; quy hoạch mạng lưới trường, cấp học; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; trang thiết bị dạy học, ưu tiên dành kinh phí cho sự nghiệp giáo dục. Đồng thời, luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; tập trung các nguồn lực xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong tình hình mới. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác cán bộ; thực hiện kịp thời, đảm bảo các chế độ, chính sách đối với giáo viên nhất là giáo viên giảng dạy tại các trường, điểm trường thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng biên giới. Tôn vinh các nhà giáo ưu tú; các thầy giáo, cô giáo dạy giỏi, có đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Trong bước đi tiếp theo, tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự tham gia, phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tập trung thực hiện tốt khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đề án về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển giáo dục - đào tạo theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chăm lo xây dựng và đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo.

Dẫu còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”, mỗi cán bộ, giáo viên không chỉ là một chiến sĩ cách mạng trên mặt trận truyền thụ tri thức, kỹ năng, mà phải là những tấm gương về đạo đức, lối sống, tự học, tự rèn luyện, tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc và hết lòng yêu thương học sinh. Tất cả vì sứ mệnh cao cả, thiêng liêng: "sự nghiệp trồng người"!

Sơn La

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới