Vang mãi tinh thần, hào khí ngày chiến thắng

Cách đây tròn 70 năm, Chiến dịch Tây Bắc giành thắng lợi, giải phóng một vùng đất đai rộng lớn thuộc Tây Bắc, trong đó có Sơn La. Ngày 22/11/1952 đã đánh dấu mốc son lịch sử quan trọng trên con đường xây dựng và phát triển của tỉnh Sơn La. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân các dân tộc Sơn La phối hợp với quân và dân cả nước đưa chiến dịch Tây Bắc tới thắng lợi, góp phần to lớn giải phóng quê hương.

Ngược dòng lịch sử, tháng 9/1952, Chiến dịch giải phóng Tây Bắc được Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định triển khai nhằm tiêu diệt, tiêu hao sinh lực địch, giải phóng đất đai, giành dân, phá âm mưu lập “Xứ Thái tự trị” của thực dân Pháp. Nhận rõ vị trí quan trọng của chiến dịch Tây Bắc đối với Sơn La, ngay sau khi Trung ương Đảng quyết định triển khai Chiến dịch, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết “Nhận rõ tình hình, tích cực làm tròn nhiệm vụ” và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao; gấp rút chuẩn bị mọi mặt để phối hợp với các lực lượng đánh địch, giải phóng và tiếp quản vùng giải phóng.

Sau hai đợt triển khai trong Chiến dịch Tây Bắc, bộ đội chủ lực và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã anh dũng chiến đấu, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một vùng rộng lớn các huyện Phù Yên, Quỳnh Nhai, Mộc Châu, Yên Châu, Thuận Châu và thị xã Sơn La, đẩy quân Pháp phải co cụm về cứ điểm Nà Sản. Ngày 22/11/1952, tỉnh lỵ Sơn La (trừ Nà Sản) được giải phóng. Thành quả đó đã khẳng định vững chắc sự vận dụng sáng suốt chủ trương chỉ đạo của Đảng; năng lực tổ chức, lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong điều kiện thực tiễn của địa phương; tinh thần đoàn kết, ngoan cường, lòng quyết tâm, niềm tin tưởng của nhân dân các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng bộ.

Chặng đường 70 năm, trong từng giai đoạn lịch sử, hào khí, tinh thần anh dũng, kiên cường, bất khuất của quân và dân Sơn La trong Chiến dịch Tây Bắc - giải phóng Sơn La vẫn luôn tỏa sáng và phát huy, tạo nên những chiến công hiển hách, góp phần to lớn cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hào khí đó còn được lan tỏa trong thời kỳ đổi mới, thể hiện tinh thần đoàn kết, vượt khó, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo, với quyết tâm đưa tỉnh Sơn La từ một tỉnh nghèo nàn, lạc hậu khi mới giải phóng trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc hiện nay.

Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Sơn La, là dịp để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đến đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời là dịp để chúng ta tiếp tục lan tỏa tinh thần, ý chí và hào khí cách mạng đó trở thành khát vọng phát triển quê hương, đất nước.

Nhận thức sâu sắc những giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân. Ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập; thực hành tiết kiệm; đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân ngày càng trong sạch, vững mạnh; tăng trưởng kinh tế đi liền với tiến bộ xã hội và công bằng xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng tâm, nhất trí, nêu cao ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV đề ra, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Sơn La

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới