Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ công dân, huyện Vân Hồ đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước, thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành nhanh chóng và hiệu quả; tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

 

Công dân đến làm thủ tục tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Vân Hồ.

 

Ông Nguyễn Quốc Toản, Phó Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện, phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vân Hồ, cho biết: Văn phòng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử và bảo đảm an toàn thông tin mạng; tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã trên địa bàn chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát, đơn giản hóa các TTHC; cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ theo quy định, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp khi cần giao dịch. 

Hiện nay, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Vân Hồ cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện có mạng nội bộ (LAN), máy tính được kết nối Internet bằng đường truyền ADSL tốc độ cao và thực hiện trao đổi, tra cứu, khai thác thông tin trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức tại các cơ quan nhà nước của huyện được trang bị máy tính. Hệ thống mạng LAN, máy chủ của UBND huyện, UBND xã và mạng chuyên dùng của các cơ quan nhà nước được trang bị giải pháp an toàn, bảo mật; trang thông tin điện tử của huyện sẵn sàng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tấn công gây mất an toàn thông tin và phương án khắc phục sự cố.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, huyện tăng cường tổ chức họp trực tuyến với tỉnh, huyện và các xã; hệ thống truyền hình trực tuyến đã được đầu tư, lắp đặt tại UBND huyện và 14/14 xã phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã. Riêng 6 tháng đầu năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có liên quan thực hiện nghiêm túc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận 1.725 hồ sơ (trong đó tiếp nhận mới 1.693 hồ sơ), giải quyết 1.593 hồ sơ, đang xử lý 132 hồ sơ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã đã tiếp nhận 13.557 hồ sơ, giải quyết 13.542 hồ sơ, đang xử lý 15 hồ sơ.

Bà Lường Thị Thu Minh, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Vân Hồ, cho biết: Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch đang sử dụng đã giảm tải cho công việc của các cán bộ trong quản lý, tra cứu các sự kiện hộ tịch công dân nhanh, chính xác, có thể cập nhật hoặc sửa đổi, trích xuất tất cả thông tin về hộ tịch của mọi người dân trong phạm vi quản lý. Đồng thời, rút ngắn thời gian giải quyết, chất lượng các giấy tờ hộ tịch tốt hơn, hạn chế sai sót, có thể sao in thành nhiều bản, rất thuận tiện cho người dân.

Bên cạnh đó, huyện còn tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử. Thành lập các tổ công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ đáp ứng của kết cấu hạ tầng, có phương án đầu tư các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin, đảm bảo cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động của các đơn vị trên địa bàn huyện. Đến nay, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xử lý văn bản trên hệ thống điều hành điện tử và sử dụng chứng thư số cho tổ chức và cá nhân tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã đạt được kết quả tốt; nhiều TTHC trong các lĩnh vực đã được đơn giản hóa, môi trường kinh doanh được cải thiện, kết quả giải quyết hồ sơ được cải thiện rõ rệt.

Với mục tiêu đến hết năm 2021, có 40% TTHC được triển khai thông qua dịch vụ công trực tuyến độ mức độ 3 và 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ; chuẩn hóa 100% quy trình TTHC nội bộ, điện tử cấp xã, huyện trên phần mềm một cửa điện tử; 100% lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện; 70% lãnh đạo UBND các xã được được cấp và sử dụng chữ ký số... Vân Hồ tiếp tục chỉ đạo các xã, cơ quan, đơn vị sử dụng hiệu quả các ứng dụng, hệ thống phần mềm, như: Cổng thông tin điện tử; thư điện tử công vụ; phần mềm quản lý văn bản và điều hành; hệ thống truyền hình trực tuyến; cổng dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 và phần mềm một cửa điện tử;... phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo các cấp. Bảo đảm kết nối liên thông, thông suốt hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành của huyện với các cấp. Nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Mạnh Hùng

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới