Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, HĐND huyện Vân Hồ khoá III

Ngày 7/12, HĐND huyện Vân Hồ khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, xem xét thông qua một số nội dung về lĩnh vực tài chính, ngân sách năm 2022. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, HĐND huyện Vân Hồ khoá III.

Kỳ họp đã xem xét, thống nhất các nội dung, gồm: Bổ sung trợ cấp, cân đối ngân sách cho UBND 14 xã để hỗ trợ kinh phí hoạt động của các nhóm liên gia tự quản theo Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 của HĐND tỉnh; thu hồi và giao bổ sung dự toán không tự chủ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2022; thu hồi, điều chỉnh, bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị năm 2022; phương án phân bổ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất cho dự án giải phóng mặt bằng 35 ha Trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ tại tiểu khu Sao Đỏ 1 và Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ (đợt 4); việc bổ sung trợ cấp, cân đối ngân sách UBND các xã năm 2022...

 Thường trực HĐND huyện Vân Hồ đề nghị UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan soạn thảo khẩn trương triển khai các nội dung đã được thông qua, đảm bảo kế hoạch năm tài chính 2022.

Khải Hoàn

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới