THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành và AGRIBANK Chi nhánh huyện Mai Sơn, tổ chức đấu giá tài sản thế chấp của hộ gia đình bà Lò Thị Như Quỳnh và ông Đoàn Văn Cương là quyền sử dụng 320 m2 đất ở nông thôn và nhà ở xây cấp 4 mái lợp tôn diện tích 100 m2, tại Tiểu khu thành công, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, giá khởi điểm là 1.134.000.000 đồng.

*) Tổ chức cuộc đấu giá: Vào 08h00ph ngày 15/9/2023. Tại AGRIBANK Chi nhánh huyện Mai Sơn.

*) Xem tài sản đấu giá và bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/8/2023 đến ngày 12/9/2023 (trong giờ hành chính). Người tham gia đấu giá liên hệ với AGRIBANK Chi nhánh huyện Mai Sơn để được xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá và mua, nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành.

*) Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/9/2023 đến ngày 14/9/2023, bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành.

*) Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

*) Phương thức đấu giá: Trả giá lên

 (Chi tiết được thể hiện tại hồ sơ đấu giá; người tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

Chi tiết xin liên hệ:

(1) Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành. ĐT: 0915 319 727.

(2) AGRIBANK Chi nhánh huyện Mai Sơn. ĐT: 02123 844 665.

Giám đốc: Hoàng Thị Mịnh

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới