THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành và AGRIBANK Chi nhánh huyện Mai Sơn tổ chức đấu giá tài sản thế chấp của bà Hoàng Thị Nga, tài sản là quyền sử dụng 526 m² đất tọa lạc tại bản Cang A, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, với giá khởi điểm là 852.930.000 đồng. Bước giá: 5.000.000 đồng.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 15h30ph ngày 31/5/2023. Tại AGRIBANK Chi nhánh huyện Mai Sơn

- Xem tài sản đấu giá: Từ ngày 24/5/2023 đến ngày 29/5/2023 (trong giờ hành chính). Người tham gia đấu giá liên hệ với AGRIBANK Chi nhánh huyện Mai Sơn để được xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá.

- Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/5/2023 đến ngày 29/5/2023 (trong giờ hành chính). Tại Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/5/2023 đến ngày 30/5/2023, bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành.

- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

- Bước giá đấu giá: 5.000.000 đồng

(Chi tiết được thể hiện tại hồ sơ đấu giá; Người tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

Mọi chi xin liên hệ:

(1) Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành. ĐT: 02128 568 569.

(2) AGRIBANK Chi nhánh huyện Mai Sơn. ĐT: 0212.3844 665

GIÁM ĐỐC đã ký: Hoàng Thị Mịnh

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới