Xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới *

(Lược trích bài phát biểu của đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028)

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào thời điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình khu vực, thế giới có nhiều biến động, phức tạp, khó lường, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trong nước và của tỉnh. Tuy nhiên, với sự cố gắng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Nhiệm kỳ 2018-2023, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh, các cấp Công đoàn tỉnh Sơn La đã phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, thúc đẩy phong trào công nhân, viên chức, lao động của tỉnh phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế, vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các cấp công đoàn tỉnh Sơn La đã phát huy đoàn kết, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, thúc đẩy phong trào công nhân, viên chức, lao động của tỉnh phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế, vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng, như: Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. Tham mưu ban hành Nghị quyết số 11 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Công đoàn và xây dựng đội ngũ công nhân, lao động Sơn La, giai đoạn 2017-2022; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02 năm 2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đã giới thiệu được trên 6.700 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, trong đó có trên 4.600 đoàn viên, người lao động được kết nạp Đảng; nhiều cán bộ công đoàn đã nỗ lực, cố gắng, được bầu tham gia vào cấp ủy, được đề bạt, bổ nhiệm vào bộ máy lãnh đạo chính quyền, chuyên môn các cấp.

Các phong trào thi đua yêu nước từng bước đổi mới về nội dung, phương thức, cách thức tổ chức; thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia. Công tác an sinh xã hội, hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có nhiều đổi mới, phù hợp, thiết thực, kịp thời, như: Tổ chức tốt các chương trình, phong trào “Tết Sum vầy”; “Chợ tết công đoàn”; làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên và người lao động; các hoạt động thăm, tặng quà, hỗ trợ đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán, Tháng công nhân, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, đoàn viên, người lao động các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được trong 5 năm qua.

Quang cảnh Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, công tác công đoàn trên địa bàn tỉnh còn những tồn tại, hạn chế, đây là những vấn đề, yêu cầu đặt ra đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trong nhiệm kỳ 2023-2028 là rất lớn.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tôi đề nghị Đại hội quan tâm, thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

Một là, kiểm điểm sâu sắc tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn toàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023; đánh giá đầy đủ sát thực những ưu điểm, kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, cũng như các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; thảo luận kỹ và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Nghị quyết 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tổ chức, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động; gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trì, vai trò, chức năng của công đoàn và tổ chức công đoàn. Xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm; mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn các cấp phải là tiền phong trong việc thực hiện tinh thần "5 rõ" theo Chỉ thị số 18 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của tổ chức công đoàn theo Chỉ thị 18 ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư. Tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền của đoàn viên, người lao động.

Ba là, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, các phong trào thi đua yêu nước trong, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp Đại hội đã đề ra; khẩn trương xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong suy nghĩ và hành động, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn để phù hợp, thích ứng với tình hình thực tiễn; phấn đấu kết quả năm sau phải cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau phải tiến bộ, phát triển hơn nhiệm kỳ trước.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; công tác phát triển đoàn viên, phát triển Đảng trong công nhân, người lao động; chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, người lao động; nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề nảy sinh trong quan hệ lao động để kích động, gây rối, làm mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Năm là, đề nghị cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và hoạt động công đoàn và phong trào công nhân; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân viên chức, lao động trên địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả. Đề nghị chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính - trị xã hội trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tiếp tục phối hợp tốt với tổ chức công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quá trình hoạt động của các cấp công đoàn tỉnh Sơn La luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời Đoàn Chủ tịch, các ban, cơ quan của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Tổng LĐLĐ Việt Nam đối sự phát triển của tỉnh Sơn La nói chúng và với hoạt động công đoàn, phong trào công nhân trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Bước vào nhiệm kỳ mới, với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; khiêm tốn, kiên trì nghiên cứu, học hỏi, tiếp thu cái mới; kế thừa, phát huy truyền thống, kinh nghiệm của nhiều thế hệ cán bộ, với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", tôi tin tưởng rằng, Công đoàn tỉnh Sơn La sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi thực hiện thắng lợi mục tiêu "Xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

(* Đầu đề do Tòa soạn đặt)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới