Thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ

Ngày 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo Đề án “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ.

Dự thảo Đề án gồm 4 chương, 9 điều, quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ (gồm các nội dung: đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử) và quản lý cán bộ (gồm các nội dung: tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, tạm đình chỉ, đình chỉ và cho thôi chức vụ đối với cán bộ). Đối tượng điều chỉnh của quy định này là toàn bộ các chức danh, chức vụ người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể cơ quan, đơn vị trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước từ Trung ương đến cơ sở theo phân cấp quản lý cán bộ. 

Đề án bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu với công tác cán bộ; công khai, minh bạch, tăng cường kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, khuyến khích, bảo vệ, phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở các cấp.

Tại Hội nghị, đa số đại biểu đồng tình nhất trí các nội dung trong dự thảo; tham gia một số ý kiến như: Cần quy định cụ thể hơn việc xử lý trách nhiệm của người đúng đầu đối với từng quy trình bổ nhiệm, giới thiệu; hướng dẫn cụ thể việc giới thiệu nhân sự, xác định rõ số lượng nhân sự đối với mỗi chức danh mà người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được giới thiệu trong công tác cán bộ (quy hoạch và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử); xác định cụ thể việc xem xét sai phạm của cán bộ được giới thiệu giai đoạn từ khi bổ nhiệm trở về trước để quy trách nhiệm cho người đứng đầu…

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những ý kiến góp ý của các địa phương; đi từ vấn đề khái quát, tổng thể với các văn bản của Đảng, Nhà nước, đồng thời góp ý chi tiết, cụ thể, rõ ràng vào từng điều, khoản của dự thảo quy định. Đây là những căn cứ quan trọng để Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo quy định. 

 

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới