Phiên họp thứ 27, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV

Ngày 30/5, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Phiên họp thứ 27, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự phiên họp có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các ban HĐND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh.

Phiên họp thứ 27, Thường trực HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, Ban Kinh tế - ngân sách đã báo cáo kết quả thẩm tra nội dung các tờ trình về: Danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung diện tích, điều chỉnh thời gian thực hiện và điều chỉnh thông tin khác của dự án nhà nước thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết; điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 7); điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND tỉnh; danh mục bổ sung công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh; danh mục bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh; chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch cho một số cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Ban Kinh tế - ngân sách đã báo cáo kết quả thẩm tra nội dung các tờ trình tại phiên họp

Ban Dân tộc báo cáo kết quả thẩm tra 2 tờ trình dự thảo nghị quyết về: Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Qua thẩm tra, các Ban của HĐND tỉnh thống nhất các tờ trình, dự thảo nghị quyết đủ điều kiện trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ XII, HĐND tỉnh khóa XV xem xét, quyết định.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tham gia và phối hợp với cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các văn bản, đảm bảo thể thức, nội dung trình kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XV.

Thanh Đào
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới