Phiên họp chuyên đề tháng 11 năm 2023, UBND tỉnh khóa XV

Ngày 17/11, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp chuyên đề tháng 11, UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Dự Phiên họp có các đồng chí: Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Phiên họp được trực tuyến đến điểm cầu các huyện của tỉnh.

Phiên họp chuyên đề tháng 11, UBND tỉnh khóa XV

Năm 2023, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh đạt được kết quả quan trọng; đời sống của nhân dân được nâng lên; các lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; an ninh, quốc phòng, đối ngoại được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

 Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 34.975 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 30.800 tỷ đồng, giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 186,8 triệu USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trong năm ước đạt 23.650 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.250 tỷ đồng, bằng 100% dự toán Trung ương giao, bằng 88,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Tính đến đầu tháng 11/2023, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt trên 3.000 tỷ đồng, bằng 48,3% kế hoạch vốn giao...

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung về giải pháp thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các quy định trong mua sắm thiết bị y tế,… Đồng thời, tham gia góp ý vào các dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh; dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách huyện, thành phố năm; thông qua dự án nhà nước thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục tập trung cao triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; rà soát lại số liệu, cho ý kiến đối với báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị, các huyện, thành phố rà soát lại dự toán ngân sách năm 2024; quyết liệt hơn trong công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2023. Các sở ngành liên quan tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại phiên họp để hoàn thiện các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh theo đúng quy định.

Thanh Đào
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới