Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023): Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai

Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam chính thức được ký kết, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris là cơ hội để ôn lại tầm vóc, ý nghĩa của hiệp định lịch sử này cùng những bài học kinh nghiệm quý báu để ứng dụng trong tình hình mới.

Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai

Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao: Vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử quý báu

Việc ký Hiệp định Paris là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, tạo nên cục diện thuận lợi để toàn quân, toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng tiến lên giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển ở Việt Nam. Ngoại giao đã trở thành một mặt trận tiến công, kết hợp nhuần nhuyễn và chặt chẽ với mặt trận chính trị, quân sự, thể hiện sáng ngời bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, thấm đượm tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh.

Quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Paris là một pho sách quý báu về đối ngoại và trường phái ngoại giao của Việt Nam với nhiều bài học phong phú và mãi còn nguyên giá trị. Thắng lợi tại Hội nghị Paris bắt nguồn từ đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hy sinh to lớn của quân và dân ta trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cùng tình đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân thế giới và bạn bè quốc tế.

Quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Paris là một pho sách quý báu về đối ngoại và trường phái ngoại giao của Việt Nam với nhiều bài học phong phú và mãi còn nguyên giá trị.

Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao

Từ sự kế thừa, vận dụng sáng tạo và phát huy những bài học lịch sử quý báu từ Hội nghị Paris, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đóng góp hết sức mình vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội. Chúng ta quyết tâm xây dựng ngành ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại để tiếp tục đóng góp xứng đáng vào thực hiện thắng lợi khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Chiến thắng của niềm tin vào chính nghĩa

Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai ảnh 1

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong ký kết Hiệp định Paris nói riêng và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung cũng là chiến thắng vĩ đại của phong trào giải phóng dân tộc và của tất cả các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới, là chiến thắng của lương tri, của niềm tin vào chính nghĩa. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris, thế hệ hôm nay tri ân những đóng góp rất to lớn của các đồng chí lãnh đạo và cán bộ từng tham gia đàm phán tại Hội nghị Paris; cũng như tri ân công lao của các chiến sĩ, đồng bào, những người đã chiến đấu và hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đặc biệt, chúng ta luôn ghi nhớ trong tim mình tình đoàn kết quốc tế cao cả, sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình của hàng triệu người, không kể màu da, tôn giáo ở các nước có chế độ chính trị-xã hội khác nhau trên khắp năm châu, từ người dân lao động bình thường cho đến các nhà hoạt động chính trị, nghệ sĩ, trí thức, nhà báo..., những người đã cùng nhau hình thành một mặt trận rộng lớn chưa từng có để ủng hộ Việt Nam.

50 năm đã trôi qua kể từ ngày Hiệp định Paris được ký kết, các nhân chứng lịch sử, bạn bè quốc tế - những người từng tham gia ủng hộ Việt Nam dần đi xa do tuổi cao, sức yếu. Nhưng hình ảnh của họ, tình đoàn kết và sự ủng hộ của họ đối với nhân dân Việt Nam sẽ mãi là ngọn lửa soi sáng con đường chúng ta đi, mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ Việt Nam noi theo.

Ông Đào Chí Công, Trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh Ban Liên hợp quân sự: Cuộc đấu tranh cam go trong thực thi Hiệp định Paris

Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai ảnh 2
 

Hiệp định Paris đã trở thành căn cứ pháp lý quan trọng và là tiền đề để ta tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Nói đến Hiệp định Paris, chúng ta không thể không nói đến một điều rất quan trọng là việc thực thi Hiệp định nhằm bảo vệ thành quả thắng lợi to lớn về chính trị, quân sự, ngoại giao của Việt Nam.

Công tác thực thi Hiệp định là một cuộc đấu trí cam go. Có thể nói, 60 ngày đầu tiên sau khi Hiệp định được ký kết là thời kỳ đấu tranh sôi động nhất của ta nhằm thực thi hiệp định. Mặc dù Mỹ gây rất nhiều khó khăn, song chúng ta cũng rất quyết, liệt để hiệp định được thực hiện nghiêm chỉnh. Những mục tiêu quan trọng hàng đầu của chúng ta là buộc Mỹ rút quân khỏi miền nam Việt Nam trong 60 ngày kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, thực hiện đúng việc trao trả tù binh quân sự và dân sự của các bên, chấm dứt chiến sự, ngừng bắn, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Khi Hiệp định Paris có hiệu lực, Việt Nam trao trả tù binh Mỹ vào đúng các thời điểm đã thỏa thuận. Tôi còn nhớ, sự nhân đạo của Việt Nam trong vấn đề trao trả tù binh đã được nhân dân thế giới ca ngợi. Điều đó đã trở thành sức mạnh của chúng ta, tạo sức ép lớn chống lại ý đồ của phía Mỹ tìm cách dây dưa việc rút quân khỏi Việt Nam, nhất là chống lại những âm mưu gây khó khăn nhằm không trao trả hết tù binh của Việt Nam. Chính sách nhân đạo của Việt Nam đối với tù binh Mỹ cũng chỉ rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Ngày 29/3/1973, binh sĩ cuối cùng của Mỹ rời khỏi Việt Nam, đánh dấu thắng lợi to lớn của chúng ta trong nỗ lực đấu tranh nhằm thực thi Hiệp định Paris.

Ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Phối hợp nhuần nhuyễn giữa tuyên truyền trong nước và đối ngoại

Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai ảnh 3

Trong gần 5 năm đàm phán, sự phối hợp tài tình, khéo léo giữa ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao đã tạo ra một sức mạnh tổng hợp to lớn để chúng ta giành toàn thắng trên bàn đàm phán Paris. Nền tảng để tạo nên sự phối hợp nhuần nhuyễn đó chính là sự phối hợp nhận thức trong toàn bộ cán bộ, đảng viên, cùng sự đoàn kết, ủng hộ của nhân dân đối với công cuộc cách mạng của Đảng ta.

Công tác tuyên truyền trong nước và tuyên truyền đối ngoại là nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thắng lợi của Hiệp định Paris khi hiệu triệu tinh thần dân tộc ở cả miền nam tiền tuyến thành đồng và miền bắc hậu phương xã hội chủ nghĩa. Công tác tuyên truyền trong nước đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần, ý chí quyết tâm chiến thắng kẻ thù xâm lược và niềm tin sắt đá vào thắng lợi hoàn toàn của cách mạng, tạo thế cho đàm phán ngoại giao.

Trong khi đó, công tác tuyên truyền đối ngoại tại Hội nghị Paris tập trung vào những nhiệm vụ chính: làm sáng tỏ tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân ta; tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ; nêu cao ý chí sắt đá, quyết tâm giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta để thế giới hiểu rõ; đập tan những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, phản động.

Công tác tuyên truyền đối ngoại tại Hội nghị Paris tập trung vào những nhiệm vụ chính: làm sáng tỏ tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân ta; tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ; nêu cao ý chí sắt đá, quyết tâm giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta để thế giới hiểu rõ; đập tan những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, phản động.

Ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Công tác tuyên truyền đối ngoại được triển khai trên ba mặt trận chủ yếu, gồm tiền tuyến, ngay tại Paris - nơi diễn ra đàm phán cũng là nơi diễn ra cuộc đấu tranh trực diện về ngoại giao với Mỹ; hậu phương ở trong nước, đặc biệt là tại Hà Nội; cùng mặt trận ở các nước khác - nơi chúng ta có cơ quan đại diện và bạn bè quốc tế.

Theo Báo Nhân dân

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Người giữ gìn, phát huy di sản văn hóa hát Then

  Người giữ gìn, phát huy di sản văn hóa hát Then

  Văn hoá - Xã hội -
  Dành cả đời sưu tầm, sáng tác và giữ gìn, phát huy những làn điệu hát Then - bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Tháng 1 vừa qua, ông Điêu Văn Minh, xóm 5, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba.
 • 'Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc Gặp mặt Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc Gặp mặt Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  Thời sự - Chính trị -
  Nhân Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), Báo Sơn La trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biệu Quốc hội tỉnh tại cuộc gặp mặt.
 • 'Đảng bộ xã Mường Bú lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

  Đảng bộ xã Mường Bú lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

  Xây dựng Đảng -
  Năm 2022, Đảng uỷ xã Mường Bú, huyện Mường La đã xác định 2 nội dung làm theo Bác mang tính đột phá, đó là “Đẩy mạnh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng bản, tiểu khu nông thôn kiểu mẫu” và “Xây dựng bản, tiểu khu an toàn về an ninh trật tự”, bước đầu đạt kết quả thiết thực.
 • 'Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

  Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

  Thời sự - Chính trị -
  Trong không khí rộn ràng Xuân mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc. Tự hào về Đảng quang vinh, đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiến bước trên con đường độc lập, tự do và phát triển, chúng ta nguyện một lòng tin tưởng, bảo vệ và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.
 • 'Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc bản chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc bản chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Thời sự - Chính trị -
  Bất chấp những nỗ lực và thành quả Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được suốt nhiều năm qua, các đối tượng thù địch, chống phá cực đoan không ngừng xuyên tạc con đường mà chúng ta lựa chọn hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, âm mưu lật đổ chế độ. Thực tế này đòi hỏi chúng ta luôn cần tỉnh táo nhận diện và đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả.
 • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương, dâng hoa Đền thờ Bác Hồ và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La

  Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương, dâng hoa Đền thờ Bác Hồ và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La

  Thời sự - Chính trị -
  Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), sáng ngày 3/2, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị của tỉnh đã đến dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc; dâng hương Đền thờ Bác Hồ; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La; dâng hương Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nhà tù Sơn La.
 • 'Thu ngân sách nhà nước tháng đầu năm tăng 4,5% so với cùng kỳ

  Thu ngân sách nhà nước tháng đầu năm tăng 4,5% so với cùng kỳ

  Kinh tế -
  Tổng cục Thuế vừa công bố tình hình thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng đầu năm 2023. Theo dự toán thu NSNN giao, ngành thuế phải thực hiện thu 1.373.244 tỷ đồng, trong đó thu dầu thô là 42.000 tỷ đồng, thu nội địa là 1.331.244 tỷ đồng. Ngành thuế đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách, thực hiện các giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 của cả nước cũng như từng địa phương.
 • 'Tuổi trẻ Sơn La tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

  Tuổi trẻ Sơn La tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

  Xây dựng Đảng -
  Phát huy vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, những năm qua, tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh không ngừng bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.
 • 'Kinh tế thế giới: Kỳ vọng về kịch bản tươi sáng

  Kinh tế thế giới: Kỳ vọng về kịch bản tươi sáng

  Bản tin quốc tế -
  Mỹ từng bước kiềm chế được đà tăng của lạm phát, kinh tế Trung Quốc khởi sắc ngay từ đầu năm, trong khi Eurozone tránh được suy thoái… Các chuyên gia kinh tế chỉ ra hàng loạt yếu tố tích cực, được dự báo góp phần tạo nên một kịch bản tươi sáng hơn với kinh tế thế giới trong năm 2023.
 • 'Thay đổi để hấp dẫn hơn

  Thay đổi để hấp dẫn hơn

  Thể thao -
  Hôm nay (3/2), mùa giải V.League 1-2023 bắt đầu khởi tranh với các trận đấu vòng một. Giải sẽ kết thúc vào ngày 20/8 và là mùa giải ngắn nhất kể từ khi giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp ra đời năm 2000. Thể thức thi đấu V.League 1 năm nay có một số thay đổi so với mùa giải 2022 để chuẩn bị cho mùa giải kế tiếp vận hành theo lịch hoạt động giống các giải châu Âu.
 • 'WHO thúc đẩy ứng phó mạnh mẽ và công bằng hơn trong đại dịch

  WHO thúc đẩy ứng phó mạnh mẽ và công bằng hơn trong đại dịch

  Sức khỏe -
  Ngày 1/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã gửi tới các nước thành viên cũng như các tổ chức phi chính phủ bản dự thảo thỏa thuận về đại dịch toàn cầu, trong đó đề cập những biện pháp nhằm bảo đảm rằng thế giới ứng phó mạnh mẽ và công bằng hơn nếu xảy ra đại dịch tiếp theo.