Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XV

Ngày 2/6, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai. Các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành kỳ họp.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XV.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Kỳ họp đã thảo luận, xem xét, thông qua 10 dự thảo nghị quyết liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực với những nhóm nghị quyết, gồm: Nhóm nghị quyết về đầu tư công: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch cho một số cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu; điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 7).

Chủ tọa điều hành kỳ họp.

Nhóm nghị quyết về lĩnh vực quản lý đất đai, gồm: Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024; thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh; danh mục điều chỉnh, bổ sung diện tích dự án Nhà nước thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua tại các nghị quyết; danh mục bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh; danh mục điều chỉnh, bổ sung diện tích của dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua tại các nghị quyết.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư trình dự thảo nghị quyết.

Nhóm nghị quyết về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các nghị quyết.

Tại kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra các nghị quyết trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai. Đại diện UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, ý kiến các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp,
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật; tập trung chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh; chủ động xây dựng, sớm hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm thời gian, chất lượng và gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết để các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra theo quy định. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND; tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường vận động người dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh; tổ chức phản biện đối với các dự thảo nghị quyết dự kiến trình kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh.

Việt Anh - Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới