Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X

Sáng nay, ngày 29/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, đã khai mạc trọng thể với sự tham gia của 241 đại biểu chính thức, đại diện hơn 170.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự Đại hội có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện các ban, đơn vị của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu tỉnh Điện Biên, thành phố Hà Nội; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố. 

Đại biểu dự Đại hội.

Trước giờ khai mạc, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nhà tù Sơn La.

Các đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

Khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ IX Nguyễn Huy Anh nhấn mạnh: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, trên tinh thần thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, khẳng định những thành tích, kết quả đạt được; chỉ rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028. Nghiêm túc kiểm điểm quá trình hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khai mạc Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân các cấp xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh; sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách hội nông dân cấp tỉnh theo quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo hướng tinh gọn, hiệu quả hoạt động; kiện toàn, sắp xếp lại các chi hội do sáp nhập bản, tiểu khu đảm bảo kịp thời.

Bám sát định hướng của tỉnh về phát triển nông nghiệp, các cấp hội nông dân tập trung vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tiếp tục thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc thay thế cây lương thực ngắn ngày kém hiệu quả, tập trung hình thành các vùng cây ăn quả, vùng nguyên liệu nông sản tập trung gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp, sử dụng các giống mới, quy trình sản xuất tốt, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sản phẩm... đưa diện tích cây ăn quả các loại trong tỉnh lên 84.800 ha, sản lượng trên 450.000 tấn/năm; nâng thu nhập bình quân 1 ha đất trồng cây ăn quả đạt 300 triệu đồng/năm; 1 ha nuôi trồng thủy sản đạt trên 500 triệu đồng/năm.  

Hội Nông dân các cấp tích cực triển khai quyết liệt, có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hội viên, nông dân đã hiến hơn 292.000 m² đất, góp hơn 180 tỷ đồng, 50.000 ngày công lao động làm đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa... góp phần nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 59 xã năm 2022, tăng 33 xã so với năm 2018.

Các đại biểu dự Đại hội.

Thực hiện hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi giai đoạn 2017-2022”, đến nay, Sơn La có 5 nông dân SXKD giỏi được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc”; 3 “Nhà khoa học của nhà nông”; toàn tỉnh có 30.069 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp.

Hội viên, nông dân SXKD giỏi tương trợ, giúp đỡ 1.691 hộ nghèo vốn, kinh nghiệm làm ăn, cây, con giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi trị giá hơn 22 tỷ đồng, 65.068 ngày công. Đồng thời, các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, hội viên, đóng góp xây dựng 241 nhà “Mái ấm hội nông dân” tặng hội viên nông dân nghèo khó khăn về nhà ở, trị giá trên 7,2 tỷ đồng.

Trong 5 năm qua, hoạt động tư vấn hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân luôn được quan tâm. Đã tổ chức 178 hội nghị hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật về sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho 11.146 lượt hội viên; mở 6.631 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 364.401 lượt hội viên, nông dân; hỗ trợ trên 30 HTX xây dựng kho lạnh, cơ sở chế biến nông sản.

Các đại biểu trao đổi tại Đại hội.

Đồng hành, hỗ trợ vốn cho nông dân vươn lên phát triển kinh tế, Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt hơn 68 tỷ đồng, đầu tư 877 lượt dự án, hỗ trợ 2.833 hộ nông dân vay vốn. 

Tích cực phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn hội viên tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, có 110 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao trở lên, mở ra cơ hội liên kết sản xuất chuỗi, nâng cao giá trị nông sản, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững. 

Tham gia chuyển đổi số, có 4.319 hộ tham gia sàn thương mại điện tử Postmart; 413 sản phẩm nông sản đưa lên sàn Postmart.vn, trong đó 59 sản phẩm OCOP. 

Lãnh đạo Trung ương Hội tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Phạm Tiến Nam phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Phạm Tiến Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được của Hội Nông dân tỉnh Sơn La trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị: Các cấp Hội nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của tỉnh. Tăng cường, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện, nguồn lực phát triển kinh tế, làm giàu, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, với trách nhiệm là “trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM”, Hội Nông dân tỉnh cần tích cực xây dựng, củng cố tổ chức Hội, đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới, chú trọng xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp; làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân.

Đồng chí Lò Minh Hùng phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Hội Nông dân tỉnh và các cấp hội nông dân kiểm điểm sâu sắc tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân toàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Hội và phong trào nông dân; làm tốt việc tập hợp, vận động hội viên nông dân nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân được học tập, nâng cao trình độ, coi trọng hình thức "Nông dân dạy nông dân"; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng NTM. Phát huy vai trò của hội nông dân các cấp, xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM.

Đồng chí Lò Minh Hùng tặng Bức trướng cho Đại hội.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 Bức trướng với nội dung: "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển".

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sơn La khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sơn La khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 31 ủy viên bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu theo quy định, có đủ năng lực, sức khoẻ, phẩm chất đạo đức, thể hiện tính liên tục, tính kế thừa và chuyển tiếp của các thế hệ cán bộ, để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sơn La khóa X.

Cũng trong sáng nay, Đại hội nghe các tham luận của các hội cơ sở bổ sung dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi gắn với thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại Đại hội.
Chương trình nghệ thuật tại Đại hội.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, bầu chức danh Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân lần thứ nhất.

Đồng chí Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Hội Nông dân khóa IX được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028; các đồng chí được bầu chức danh Phó Chủ tịch: Bạc Cầm Khuyên, Hờ Thị Thanh Hoa, Nguyễn Xuân Hoàng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Đại hội đã bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Lãnh đạo UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể.
Lãnh đạo UBND tỉnh tặng bằng khen các cá nhân.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen các tập thể.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen các cá nhân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen 5 tập thể, 4 cá nhân; Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen 3 tập thể, 14 cá nhân.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã biểu quyết thông qua 15 chỉ tiêu trọng tâm.

 (1) Phấn đấu 100% hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của hội.

(2) Phấn đấu có 2.500 cán bộ hội, chi hội được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về nông nghiệp, kỹ năng nông vận, nghiệp vụ công tác hội.

(3) Kết nạp từ 10.000 hội viên mới trở lên.

(4) Tỷ lệ cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 95% trở lên, trong đó khoảng 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(5) Phấn đấu 100% chi hội có quỹ hoạt động.

(6) Hướng dẫn, tổ chức thành lập mới 60 chi hội nông dân nghề nghiệp, 120 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

(7) Có từ 30% số hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; Hỗ trợ thành lập mới được 12 hợp tác xã, hoạt động hiệu quả.

(8) Hằng năm, tối thiểu 60% hộ hội viên nông dân đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 50% đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phấn đấu, mỗi năm có từ 1.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh trở lên.

(9) Hằng năm, tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân từ 10%/năm trở lên; phấn đấu mỗi cơ sở hội có dư nợ Quỹ Hỗ trợ nông dân từ 300 triệu đồng trở lên. Phấn đấu tăng trưởng dư nợ cho vay ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT và các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn tỉnh từ 8% trở lên.

(10) Triển khai mô hình “Bò sinh sản cho hội viên nghèo” gắn với trồng cỏ tại các xã khu vực III, bản đặc biệt khó khăn từ 500 con trở lên.

(11) Tổ chức đào tạo nghề cho hội viên nông dân và lao động nông thôn 5.000 người trở lên.

(12) Phấn đấu 100% cơ sở Hội có mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phấn đấu có 100% hộ hội viên cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 75% số hộ hội viên nông dân đạt tiêu chí “3 sạch” về môi trường (sạch nhà, sạch ngõ, sạch chuồng trại).

 (13) Phấn đấu 95% số hội viên nông dân không thuộc hộ nghèo tham gia BHYT và có từ 8.000 hội viên nông dân trở lên tham gia BHXH tự nguyện.

 (14) Mỗi tổ chức hội (tỉnh, huyện, cơ sở) xây dựng được ít nhất 1 mô hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa trong cộng đồng.

(15) Phấn đấu giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp 1.200 hội viên.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới