Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trong 2 ngày (5 và 6/12), Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể và báo cáo viên Trung ương. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 11.632 điểm cầu các ban, bộ ngành, đoàn thể của Trung ương và cấp huyện, cấp cơ sở trên toàn quốc.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Sơn La. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các xã, phường, thị trấn.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, tiếp thu các chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp truyền đạt, giúp các đại biểu nắm bắt đầy đủ tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Huy Thành - Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới