Hội nghị lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 30/5, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện và nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hàng năm đi vào nề nếp, chất lượng. Các địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời quán triệt, triển khai, cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo và cơ bản thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, toàn diện, hiệu quả, đúng thời gian quy định. Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình được hầu hết các cấp ủy, chuẩn bị chu đáo, bám sát yêu cầu. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm cơ bản triển khai thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy trình.

Tuy nhiên, qua 5 năm tổ chức thực hiện, Quy định số 132-QĐ/TW còn những vướng mắc, bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung để tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy định của Đảng, bảo đảm thực chất và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định, như: Nội dung nguyên tắc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; về các căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; đối tượng kiểm điểm; nội dung kiểm điểm; đối tượng đánh giá, xếp loại; tiêu chí đánh giá, xếp loại; phương pháp, quy trình, đánh giá, xếp loại; tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các tỉnh, thành phố.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định số 132-QĐ/TW nhằm cập nhật một cách đồng bộ, đầy đủ các quy định, văn bản của Đảng được ban hành, góp phần tạo đột phá  trong công tác đánh giá, sử dụng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Qua hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu ý kiến và tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, sửa đổi để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại thực chất, có chất lượng, tránh bệnh hình thức, bảo đảm khách quan.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới