Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid - 19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, song với sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, đặc biệt là nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, hoạt động Công đoàn toàn tỉnh đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo được triển khai và đem lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền, đoàn viên, người lao động đánh giá cao.

Công đoàn tỉnh Sơn La nhận Bức trướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng.

Toàn tỉnh hiện có trên 75.000 công nhân, viên chức, người lao động làm công, hưởng lương, trong đó trên 37.000 cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, sự nghiệp giáo dục, y tế... từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn và gần 38.000 công nhân lao động trong các doanh nghiệp; 50.215 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 1.132 công đoàn cơ sở.

LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện chức năng, vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động ngày càng được chú trọng. Các cấp công đoàn tích cực đóng góp ý kiến tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn; phát huy vai trò đại diện người lao động qua các hội đồng, các ban chỉ đạo địa phương. Ban chấp hành công đoàn đã chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, chuyên môn cùng cấp xây dựng cơ chế, chính sách, quy định có lợi hơn cho người lao động. Chủ động tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, hằng năm tỷ lệ tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức đạt 100%, hội nghị người lao động đạt 96%, có gần 85% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động; Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với đoàn viên, người lao động, qua đó đã kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách, quyền lợi của đoàn viên, người lao động với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tuyên truyền phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.

Việc thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước Lao động tập thể trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được chú trọng, số lượng, chất lượng được nâng lên. Toàn tỉnh hiện có 89 doanh nghiệp (đạt 75,4%) có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể. Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là đối tượng khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị thiên tai, dịch bệnh được các cấp công đoàn quan tâm kịp thời. Các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng... đáp ứng tốt hơn đời sống tinh thần của người lao động. Trong nhiệm kỳ đã chi 230 tỷ 596 triệu đồng từ nguồn tài chính công đoàn, trên 7 tỷ đồng từ nguồn quỹ xã hội để chăm lo đoàn viên người lao động.

Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động được thực hiện hiệu quả, có hàng chục nghìn lượt đoàn viên, người lao động được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

Ký thỏa ước lao động tập thể tại Công ty cổ phần nông nghiệp Chiềng Sung.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò dẫn dắt phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ đã có 2.840 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, giá trị làm lợi ước đạt 140 tỷ đồng; có 26 lượt đoàn viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng “Bằng Lao động sáng tạo”. Các phong trào thi đua chuyên đề như: “Xanh- Sạch- Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa, thể thao” được tổ chức ngày càng chặt chẽ với tiêu chí cụ thể, thực chất hơn. Phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong khối hành chính; “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong khối giáo dục; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ ngành y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” đã góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, thân thiện, hiệu lực hiệu quả, vì sự phát triển của ngành, lĩnh vực, hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Cùng với đó, đoàn viên, người lao động đã tích cực hưởng ứng Chương trình “Một triệu sáng kiến, nỗ lực, vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Tính đến 31/12/2022 có gần 3.000 lượt sáng kiến gửi Ban tổ chức Chương trình, trong đó có nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn đã mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội cao.

Công nhân Nhà máy chế biến DOVECO Sơn La.

Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực, chú trọng đầu tư nguồn lực phục vụ nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức, hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm đối tượng vận động. Trong 5 năm kết nạp 3.901 đoàn viên mới, thành lập 40 công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước. Hoạt động nữ công được đổi mới, tổ chức tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Hằng năm, 100% số công đoàn cấp trên cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 95% số công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần mía đường Sơn La thăm hỏi, động viên công nhân.

Trong nhiệm kỳ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng 26 Bằng Lao động sáng tạo, 28 cờ thi đua; 41 bằng khen tập thể, 142 Bằng khen cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 18 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 39 cờ thi đua, 263 bằng khen cho tập thể, 1.545 bằng khen cho cá nhân; biểu dương 21 tập thể, 1.868 lượt cá nhân.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân viên chức, lao động.

Nhiệm kỳ 2023-2028, với mục tiêu: Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập tổ chức công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh và uy tín với đoàn viên, người lao động. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững. Các cấp công đoàn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu, như sau:

Một là, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động. Nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật; nâng cao chất lượng, tính thực tiễn của việc đối thoại giữa đoàn viên, người lao động với cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhất là đối thoại khi có vụ việc để đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động.

Hai là, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thường xuyên, liên tục, sâu, rộng và thiết thực, hiệu quả. Vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với điều kiện lao động trong thời kỳ công nghiệp 4.0. Tăng cường công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội ở các cấp công đoàn, phát hiện kịp thời những vấn đề mới, diễn biến phát sinh ở cơ sở, tham mưu đề xuất các giải pháp giải quyết phù hợp.

Ba là, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn đi đôi với tăng cường công tác quản lý đoàn viên; kịp thời cập nhập dữ liệu và quản lý đoàn viên bằng công nghệ số. Tập trung thực hiện các giải pháp về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên. Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy nhằm nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các ban Liên đoàn Lao động tỉnh, các công đoàn cơ sở có tính đặc thù.

Bốn là, đổi mới hoạt động nữ công; thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa Công đoàn với Hội Liên hiệp phụ nữ, góp phần tăng cường hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lao động nữ.

Năm là, xây dựng nguồn lực tài chính để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về tài chính công đoàn. Tăng cường quản lý thu tài chính công đoàn, triển khai quyết liệt các giải pháp để thu đúng, thu đủ và kịp thời, chống thất thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, phấn đấu tăng dần tỷ trọng nguồn thu đoàn phí, phát huy các nguồn lực đáp ứng nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính gắn với đại diện, bảo về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển (1963 – 2023) cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh Sơn La tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, quyết tâm nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Vàng A Lả Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới