Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền

Ngày 30/9, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; đại diện các Vụ của các ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào nội dung đối với dự thảo báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023; tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023; kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng 9 tháng và kịch bản tăng trưởng quý IV/2023; các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười bốn của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 về việc cho chủ trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách tỉnh; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các đại biểu cũng cho ý kiến đối với Tờ trình dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các tổ chức, hội, nhóm bất hợp pháp, hiện tượng tôn giáo mới trên địa bàn tỉnh; báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm quý III/2023; kết quả thẩm định phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các ban, ngành của tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo báo cáo, tờ trình đảm bảo chặt chẽ, phù hợp, đúng chủ trương, định hướng của tỉnh; tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. 

Thanh Huyền-Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới