Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân và Công đoàn các cấp

Ngày 1/12, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 2/10/2014 và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 11/2/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Báo Sơn La