Phiên họp thứ 23, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV

Ngày 28/11, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã chủ trì Phiên họp thứ 23 Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét, quyết định một số nội dung. Dự Phiên họp có các đồng chí: Chá A Của, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo Sơn La