Hội thảo khoa học “70 năm giải phóng tỉnh Sơn La - Thành tựu, thời cơ, thách thức và định hướng phát triển”

Ngày 22/11, Tỉnh ủy Sơn La phối hợp với Viện Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm giải phóng tỉnh Sơn La (22/11/1952 - 22/11/2022) - Thành tựu, thời cơ, thách thức và định hướng phát triển”.

Báo Sơn La