Hội nghị giao ban Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc đường 6

Ngày 3/12, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc đường 6 năm 2022.

Báo Sơn La