Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La thành công tốt đẹp

Ngày 27/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Báo Sơn La