Biểu dương, khen thưởng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và đảng viên năm 2022

Ngày 16/3, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Hồng Long, Ủy Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã chủ trì Hội nghị biểu dương, khen thưởng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và đảng viên năm 2022.

Báo Sơn La