Phát động phong trào thi đua “Sơn La phát triển du lịch bền vững và hội nhập”

Ngày 10/3, tại huyện Mộc Châu, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết đị nh phê duyệt đề án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2022 và Phát động phong trào thi đua “Sơn La phát triển du lịch bền vững và hội nhập” giai đoạn 2023 – 2025.

Báo Sơn La