Tăng thu nhập từ trồng cây gai xanh

Tăng thu nhập từ trồng cây gai xanh

Nhận thấy cây gai xanh là cây có tiềm năng phát triển, một số HTX trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu An Phước trồng, xây dựng chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ, tạo thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
Vân Hồ mở rộng diện tích trồng cây gai xanh

Vân Hồ mở rộng diện tích trồng cây gai xanh

Với mục tiêu mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân, tạo chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ, tạo ra hiệu quả kinh tế lâu dài, tạo việc làm thường xuyên, ổn định đời sống cho người dân địa phương, năm 2017, huyện Vân Hồ đã phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu An Phước trồng thử nghiệm cây gai xanh tại một số xã trên địa bàn huyện. Qua đánh giá cho thấy chất lượng sản phẩm cao hơn hẳn so với nhiều vùng trồng khác về độ bền và dai của sợi. Hiện nay, huyện Vân Hồ và doanh nghiệp việc mở rộng vùng sản xuất cây gai xanh.
Cây gai xanh trên đồng đất Phù Yên

Cây gai xanh trên đồng đất Phù Yên

Đầu năm 2021, cây gai xanh được đưa vào trồng tại các xã: Huy Bắc, Mường Do, Kim Bon, Suối Bau, huyện Phù Yên. Sau hơn một năm, cây gai xanh đã có hiệu quả, nhiều diện tích đất trồng các loại cây lương thực ngắn ngày kém hiệu quả chuyển sang trồng cây gai xanh, kỳ vọng về hướng đi mới trong phát triển kinh tế, giảm nghèo cho người dân.