Nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Ngày 17/11, thành phố Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Thành phố đã thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng, nâng cao chất lượng tiềm lực, lợi thế của địa phương trong khu vực phòng thủ; công tác huấn luyện, diễn tập và chỉ đạo hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương triển khai tích cực, có chất lượng. Thành phố tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả xuất sắc. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm quân số, được sắp xếp đủ 100% các đầu mối. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu và chất lượng được giao.  Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ các cấp và giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên được quan tâm; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực quốc phòng, quân sự tổ chức thường xuyên, rộng khắp, góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 của Thành phố.

Lãnh đạo UBND Thành phố trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, an ninh năm 2023.

Năm 2024, Thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang Thành phố; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch. Thực hiện tốt việc tuyển sinh quân sự, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội.  

Nhân dịp này, UBND Thành phố tặng giấy khen 9 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, an ninh năm 2023.

Tin, ảnh: Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới